วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

มหาอาณาจักรเขมรEmpire of the Khmer


มหาอาณาจักรเขมรEmpire of the Khmerแผนที่ในสมัยยุคนครวัด

รูปภาพ

รูปภาพ
ศิลาจารึกสันสกฤต

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
การออกแบบวางตำแหน่งปราสาทนครวัดและปราสาทต่างๆ 

ที่มีความสัมพันธ์กับดวงดาวจักรราศี

รูปภาพ

รูปภาพรูปภาพ


รูปภาพ


ศรีวิชัย Srivijaya Kingdom

ศรีวิชัย Srivijaya Kingdom

รูปภาพ
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพรูปภาพ